EnjoyYourDog 

Gedragstherapie voor Honden 

 Home Algemeen Gedragstherapie Consult Tekeningen Links Contact


Een afspraak
U kunt telefonisch contact opnemen of een email sturen. Hebt u interesse dan krijgt u een uitgebreid vragenformulier toegezonden. Zodra het vragenformulier is ingevuld en terug- ontvangen maken we een afspraak voor het eerste consult. Dit consult duurt, afhankelijk van de complexiteit van het probleemgedrag, zon 1,5 tot 2,5 uur.  Aan de hand van het vragenformulier wordt er tijdens een persoonlijk gesprek geluisterd naar uw verhaal. Ook 
wordt
er gekeken naar de omstandigheden waarin uw hond het ongewenst gedrag vertoont en wat de motivatie van uw hond voor dit gedrag zou kunnen zijn.

Om een juiste diagnose te kunnen stellen worden gedragtestjes met de hond afgenomen en deze eventueel op video vastgelegd. Aan de hand van onze bevindingen zullen wij een diagnose stellen en een therapie/advies opstellen waarmee we samen met u gaan werken aan een structurele gedragsverandering.

Tijdens het tweede consult ontvangt u een rapport met onze bevindingen en wordt de uitgewerkte therapie uitgelegd en geoefend. Dit duurt gemiddeld 1 tot  1,5 uur. 

Na ongeveer twee weken houden we telefonisch contact om de vorderingen te bespreken. Ook gedurende een periode daarna kunt u telefonisch of per email contact houden voor ondersteuning en eventuele bijsturing in de afronding van de therapie.

Tarief
De gehele therapie zoals boven omschreven kost  175,- . 

Wij rekenen geen reiskosten binnen een straal van 10 kilometer. Daarbuiten zijn de reiskosten 0.20 per kilometer.